Lisa Flodmark

Om

Jag inspireras av naturen runt omkring mig när jag skapar. Färger, djur, stämningar och ljus.
Jag har alltid tyckt om skogen. Att vistas där fyller på energi och ger mig ofta nya idéer till
nya illustrationer.